Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 – Giảm giá 60% tất cả dây da

Thời gian: Duy nhất ngày 02/02/2021

Áp Dụng: Mua Online tại Hải Triều Outlet và mua tại cửa hàng Menas Mall

Hơn 300 mẫu dây da đến từ các thương hiệu dây da nổi tiếng nhất hiện nay như: Hirsch, Masamu, ZRC và Condor, sẽ nằm trong chương trình Sale ĐẬM NHẤT trong năm. Quý khách dễ dàng lựa chọn để tân trang cho chiếc đồng hồ của mình với mẫu dây da đẹp nhất, màu sắc ưng ý nhất.

Những lợi thế khi Săn Sale 2.2 tại Hải Triều Outlet

☑ Hơn 500 mẫu đồng hồ và 300 dây da Sale sập sàn duy nhất trong năm

☑ Săn dây da chính hãng giá chưa đến 200K

☑ Cơ hội đồng hồ chính hãng giảm giá đến 50%

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 1
 
 

Bộ sưu tập dây da đồng hồ giảm giá 60%

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 2
Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 3
Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 4
Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 5
Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 6
Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 7
Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 8

Dây đồng hồ size 12

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 9

ZRC-5190311
Giá: 490.000đ 294.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 10

ZRC-5190306
Giá: 490.000đ 294.000đ

Dây đồng hồ size 17

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 11

ZRC-6431703
Giá: 490.000đ 294.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 12

ZRC-6431791
Giá: 490.000đ 294.000đ

Dây đồng hồ size 18

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 13

Condor 051R.01.18.W
Giá: 380.000đ 228.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 14

Condor 068R.01.18.W
Giá: 410.000đ 246.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 15

Condor 077R.01.18.W
Giá: 390.000đ 234.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 16

Condor 086R.02.18.Y
Giá: 320.000đ 192.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 17

Condor 087R.01.18.W
Giá: 390.000đ 234.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 18

Condor 087R.02.18.Y
Giá: 390.000đ 234.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 19

Condor 124R.01.18.Y
Giá: 310.000đ 186.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 20

Condor 131R.02.18.W
Giá: 350.000đ 210.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 21

Condor 305R.01.18.W
Giá: 430.000đ 258.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 22

Condor 305R.01.18.Y
Giá: 430.000đ 258.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 23

Condor 305R.02.18.W
Giá: 430.000đ 258.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 24

Condor 320R.01.18.W
Giá: 580.000đ 348.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 25

Condor 337R.01.18.W
Giá: 430.000đ 258.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 26

Condor 337R.02.18.W
Giá: 430.000đ 258.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 27

Condor 672R.01.18.W
Giá: 620.000đ 372.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 28

Condor 672R.02.18.W
Giá: 620.000đ 372.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 29

ZRC-5030601
Giá: 420.000đ 252.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 30

ZRC-5190615
Giá: 490.000đ 294.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 31

ZRC-5030603
Giá: 420.000đ 252.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 32

ZRC-5030606
Giá: 420.000đ 252.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 33

ZRC-5190601
Giá: 490.000đ 294.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 34

ZRC-7230699
Giá: 470.000đ 282.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 35

ZRC-7230651
Giá: 470.000đ 282.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 36

ZRC-7230621
Giá: 470.000đ 282.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 37

ZRC-6331801XSTT
Giá: 350.000đ 210.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 38

ZRC-6330601
Giá: 350.000đ 210.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 39

ZRC-5590604
Giá: 590.000đ 354.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 40

ZRC-5590601
Giá: 590.000đ 354.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 41

ZRC-5560603
Giá: 480.000đ 288.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 42

ZRC-5560601
Giá: 480.000đ 288.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 43

ZRC-5530693
Giá: 470.000đ 282.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 44

ZRC-5530601
Giá: 470.000đ 282.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 45

ZRC-5520691
Giá: 580.000đ 348.000đ

Dây đồng hồ size 19

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 46

ZRC-6431906
Giá: 49.000đ 294.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 47

ZRC-5530601
Giá: 470.000đ 282.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 48

ZRC-6431994
Giá: 490.000đ 294.000đ

Dây đồng hồ size 20

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 49

Masamu Crocodile MSM02070201
Giá: 800.000đ 480.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 50

ZRC-5492002ST
Giá: 590.000đ 354.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 51

ZRC-8812019ST01
Giá: 450.000đ 270.000đ

Dây đồng hồ size 22

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 52

Masamu Sand Chroma MSM01080801
Giá: 450.000đ 270.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 53

ZRC-5492202ST
Giá: 590.000đ 354.000đ

Dây đồng hồ size 24

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 54

Condor 307R.01.24.W
Giá: 410.000đ 246.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 55

Condor 307R.02.24.W
Giá: 410.000đ 246.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 56

Condor 308R.02.24.W
Giá: 410.000đ 246.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 57

Condor 329R.03.24.W
Giá: 730.000đ 438.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 58

Condor 609R.02.24.W
Giá: 610.000đ 366.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 59

Condor 632R.01.24.W
Giá: 770.000đ 462.000đ

Chương trình: Săn Sale ngày 2.2 - Giảm giá 60% tất cả dây da đồng hồ 60