Casio MTP-E119D-9AVDF, Dạ Quang

2,585,000 2,068,000

Chỉ còn lại 1 sản phẩm

Đồng hồ Casio MTP-E119D-9AVDF có mặt số tròn to, kim chỉ và vạch số có phủ phản quang nổi bật trên nền số màu vàng độc đáo, ô lịch ngày lịch thứ vị trí 3h tinh tế.

99 Coupon giảm 15% dành cho 99 người đầu tiên

Chỉ trong hôm nay...

Close